Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm

                 

Anh NGUYỄN CÔNG TẨN 

Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Citek 

Hoạt động xã hội

  • Ủy viên Hội Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tại TPHCM 
  • Uỷ viên Câu lạc bộ Doanh nhân và Quản trị (MSC)
  • Thành viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA HCM) NK X
  • Uỷ viên BCH – Hội Doanh Nhân Trẻ TP. HCM (YBA HCM) NK XI
  • Phó Chủ nhiệm YBA Gia Định NK X, XI
  • Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP. HCM NK XII
  • Chủ nhiệm Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM Chi hội Gia Định Nhiệm kỳ XII

Giải thưởng

  • Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 
  • Giải thưởng Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc TP. HCM 2022
  • Bằng khen ”Thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội giai đoạn 2020 – 2023 ” của UBND TP.HCM

Ban Cố Vấn

Anh Trần Ngọc Bình
Phó Chủ tịch – Chủ nhiệm Chi hội Gia Định Nhiệm kỳ X
Giám đốc – Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Trần

Anh Lại Đức Nhuận
Nguyên Ủy viên BCH – Chủ nhiệm Chi hội Gia Định Nhiệm kỳ IX
Tổng Giám đốc – Công ty CP Công nghệ Atalink

Anh Nguyễn Tấn Diên Hân
Ban Kiểm tra – Chủ nhiệm Chi hội Gia Định Nhiệm kỳ XI
Giám đốc – Công ty TNHH HQSOFT

                 Anh Nguyễn Thanh Hà
Ban Kiểm Tra – Nguyên Chủ nhiệm Chi hội Gia Định Nhiệm kỳ XI
Giám đốc – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư WTP

Phó Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm
Tổng giám Đốc – Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Anh Nguyễn Kim Huy
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm
Giám Đốc – Công ty CP Tiếp Thị HYPUR

Chị Hoàng Thị Như Yến
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm
Giám Đốc – Công ty CP Thương Mại Xây dựng KPY

Chị Trần Ngọc Thảo Nguyên
Phó Chủ nhiệm
Giám Đốc – Công ty Cổ Phần Sahabox

Anh Nguyễn Văn Ảnh
Phó Chủ nhiệm
Chủ tịch HĐQT/Giám Đốc – Công ty CP Dịch vụ Thương Mại An Sương

Thành viên Ban Chủ nhiệm

Anh Huỳnh Tấn Phát
Ủy viên BCH – Thành viên BCN
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ĐP

Anh Nguyễn Đức Long
Thành viên BCN
Chủ tịch – Công ty TNHH DV Hệ thống quản lý học tập CLS Elearning

Anh Đặng Vĩnh Hà
Thành viên BCN
Giám Đốc – Công ty TNHH Hóa đơn Điện tử M-Invoice CN TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Thùy Trinh
Thành viên Ban Chủ nhiệm
Phó Giám Đốc – Công ty TNHH Giao nhận Vận Tải Quốc tế Lê Nguyễn

Anh Trần Đức Sơn
Thành viên Ban Chủ nhiệm
Phó Giám Đốc – Công ty Cổ phần Bảo Minh – Gia Định

Ban Thư ký

Chị Đoàn Thị Thương
Thư ký Chi hội