Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn đầu tư WTP

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn quản trị doanh nghiệp (15 năm kinh nghiệp Quản lý điều hành Công ty CP MISA …)
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Đầu tư và phát triển kênh Phân phối nội địa
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm Đầu tư và phát triển kinh doanh Xuất nhập khẩu

Ban Cố Vấn

Anh Trần Ngọc Bình
Phó Chủ tịch – Cố vấn Chi hội
Giám đốc – Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Trần

Anh Lại Đức Nhuận
Ủy viên BCH – Cố vấn Chi hội
Tổng Giám đốc – Công ty CP Công nghệ Atalink

Anh Nguyễn Tấn Diên Hân
Ủy viên BCH – Cố vấn Chi hội
Giám đốc – Công ty TNHH HQSOFT

Phó Chủ nhiệm

Anh Nguyễn Công Tẩn
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Hội viên
Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Công nghệ Citek

Anh Nguyễn Kim Huy
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Truyền thông & Sự kiện
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Sáng tạo Điểm

Anh Huỳnh Tấn Phát
Phó Chủ nhiệm Phụ trách XTTM
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ĐP

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh
Ủy viên BCH – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Đào tạo
Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Trưởng Ban

Anh Ngô Anh Ngọc
Trưởng ban Đào tạo
Giám Đốc – Công ty Cổ phần Babuki

Anh Nguyễn Hoàng Phi
Trưởng ban Hội viên
Chủ tịch – Công ty TNHH Safety Care

Anh Phan Minh Mẫn
Trưởng ban Truyền thông & Sự kiện
Giám Đốc – Công ty TNHH TM DV Zunik

Chị Hoàng Như Yến
Thành viên Ban Chủ nhiệm
Giám Đốc – Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng KPY

Anh Hồng Văn Toàn
Thành viên Ban Chủ nhiệm
Chủ tịch HĐQT/ TGĐ Công ty TNHH TM DV Vận tại Phúc Lộc Thịnh

Ban Thư ký

Chị Đoàn Thị Thương
Thư ký Chi hội